Vertrouw op de robottechnieken van Riolering Services, dé rioleringsexpert

Een verstopte riolering of afvoerbuis ontstoppen is één ding, de exacte plek en oorzaak van de ontstopping (of breuk of lek) vaststellen is vaak echter minder eenvoudig. Een echte rioleringsexpert, zoals Riolering Services, moet daarom gebruik kunnen maken van de meest moderne technieken voor het opsporen en analyseren van rioleringsproblemen.

Inspectie met robottechnieken

Met onze moderne detectiemiddelen op basis van rookdetectie, geurdetectie en robottechnieken sporen we elk probleem in een riolering op. Onze freesrobot kan zich door de riool voortbewegen om obstakels te verwijderen zoals boomwortels, kalkafzetting, instekende inlaten of spoelbeton. De robot kan eveneens gebruikt worden om een huisaansluiting op het rioleringsnet te openen na bijvoorbeeld een relining met behulp van de kousmethode.

Precisiewerk helpt onnodige kosten vermijden

Het openleggen en in een open sleuf herstellen van een riolering zorgt niet enkel voor overlast in uw woning of bedrijf, het kost natuurlijk ook veel tijd en dus dreigt de factuur soms snel op te lopen. Dankzij het gebruik van onze precisierobot, die via een inspectieput wordt gelanceerd en die door onze medewerkers tot op de centimeter kan worden bestuurd, kunnen we dit soort kosten waar mogelijk vermijden. We stellen heel precies het probleem vast en als onze robot het zelf niet kan oplossen beperken we de eventuele graafwerken tot een absoluut minimum. 


Ook het waterdicht afwerken van aansluitingen en het invoegen van niet-toegankelijke riolen en aansluitingen is voor onze freesrobot geen enkel probleem!