Riolering Services voor al uw rioleringswerken: aanleg, herstel of renovatie

Bij particulieren en bedrijven, in de openbare sector of in de industriële sector, onze experts voeren overal rioleringswerken uit! Het detecteren van lekken en breuken heeft voor ons geen geheimen, de oorzaak van geurhinder opsporen doen we in een handomdraai. We stellen u daarna meteen de gepaste oplossing voor die we vervolgens volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met rioleringswerken en onze vakmensen zijn geschoold in de modernste technieken om rioleringsproblemen op te sporen en te verhelpen!

Aanleg van rioleringen

Riolering Services komt niet enkel
bestaande rioleringen ontstoppen of herstellen, we leggen ook nieuwe
rioleringen in pvc, gres, beton, hdpe en persleidingen aan. We ontwerpen en
bouwen ook bufferbekkens, regenwaterputten, septische putten,
waterzuiveringssystemen en olieafscheiders.

We doen ook de nodige studie voor het
ontwerpen van een nieuw rioleringssysteem en zorgen ervoor dat woningen op de
openbare riolering kunnen worden aangesloten.

Gestuurde boring voor het plaatsen van afvoerbuizen

Herstel van rioleringen

De specialist in het herstellen van een lekkende of gebroken riolering. Voor het herstellen in de open sleuf van bestaande rioleringen of het aanpassen ervan, inclusief de toezichtkamers en alle nodige betonwerken kunt u een beroep doen op Riolering Services. 


Dankzij het gebruik van technieken zoals ‘shortliner’ of ‘Quick Lock’ kunnen we heel veel rioleringsbuizen sleufloos herstellen. Dat betekent een mooie besparing voor u als klant en veel minder overlast door graaf- en herstelwerken. En voor afvoerbuizen die niet met sleufloze technieken kunnen hersteld worden passen we een lokaal herstel toe.


Verder bieden we volgende technieken aan voor het renovaties:


  • Relining dankzij de kousmethode (afvoerbuis)
  • Pipe bursting (afvoerbuis)
  • Putepoxy (septische-, regenwater-, rioleringsputten)
  • Plaatsen van afvoerbuizen dmv gestuurde boringen